Climood.

De persoonlijke verbinders met technische kennis, geregeld met gevoel!

Over het algemeen heeft ieder mens behoefte aan een gezond, fijn en prettig leefklimaat.

Climood zoekt hiervoor altijd de best passende situatie en oplossing.

Arjo van den Elshout oprichter van CLIMOOD zegt het volgende hierover:

Naast deze primaire behoefte ben ik vanuit mijn jeugd enorm gefascineerd en geïnspireerd geraakt door de wetenschapper en ruimtevaarder Wubbo Okkels. Met de laatste woorden vanuit zijn final speech:

“Even een small thing does something”

Hiermee ben ik aan de gang gegaan om deze levenswijsheid door te geven en te vertalen naar de wereld van Smart Buildings en klimaatregeltechniek.”

Ook Albert Einstein geeft als theoretische natuurkundige en als ontwikkelaar van de relativiteittheorie aan dat om onze planeet te kunnen redden van haar ondergang dit nooit opgelost kan worden vanuit een IK gerichte maar vanuit een WIJ gerichte maatschappij. In een WIJ gerichte maatschappij gaat het veel meer om welzijn, geluk en bewustzijn. In deze nieuwe wereld staat IK op de tweede plaats ten gunste van het mondiaal denken en de overkoepelende verbondenheid van mensen onderling en met de natuur. 

Vanuit deze filosofie wil ik bij het creëren van Smart buildings en een prettig en fijn binnenklimaat voor gebouwgebruikers, in een oprechte samenwerking met diegene die hierbij betrokken zijn en dit mogelijk kunnen maken, de persoonlijke verbinder zijn die het regelt met gevoel!

Waarom

Climood ziet het als haar persoonlijke overtuiging om een bijdrage te leveren aan het verbeteren en behoud van onze aarde, waarbij de mens centraal staat en om mensen te laten verblijven en leven in gezonde en duurzame gebouwen. Gebouwen zijn ooit ontwikkeld, om de mens te beschermen tegen invloeden van buitenaf. De hedendaagse gebouwen vormen naast deze bescherming een serieuze dreiging voor de gezondheid van de mens. Climood ziet het dan ook als haar morele verplichting om een bijdragen te leveren vanuit haar kennisveld om deze trend om te buigen en te veranderen!

Hoe

Climood onderzoekt bestaande gebouwen en komt terug met een gedegen advies op maat om zodoende een gezond binnenklimaat te creëren en het energieverbruik te reduceren. Alles vanuit het SMART BUILDING philopsophy.

Wat

Climood komt vanuit haar advies met een gedegen plan van aanpak. Voor de korte termijn worden Quick wins in klimaatregelinstallaties en gebouwbeheersystemen doorgevoerd en voor de lange termijn worden nieuwe SaaS processen voor Smart Buildings ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit met als doel een zo gezond, en comfortabel mogelijk verblijf voor de mens tegen een zo laag mogelijk energie consumptie.

Interesse in onze diensten?

Contact ons TEAM!

Climood

De persoonlijke verbinders met technische kennis, geregeld met gevoel!

Contact opnemen